Aktualności

Scholka Parafii Miłosierdzia Bożego w Świdnicy

kliknij w zdjęcie po wiecej

Z misyjnego serca DZIĘKUJEMY.

Dziękujemy wszystkim, którzy zakupując sianko na stół wigilijny złożyli ofiarę na misje. Kwota 671 zł. którą zebrałyśmy zostania przekazana na dożywianie dzieci Kasarani  w Nairobi- Kenia

Siostry Klawerianki

Tak BYŁO: 

Dziękujemy wszystkim którzy zakupili palmę wielkanocną. Ofiary ze sprzedaży w kwocie 2.912 zł. będą przekazane na misje w Etiopii na dożywiania dzieci.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Festyn parafialny ...

 PRZY PARAFII DZIAŁAJĄ.

Bractwo Szkaplerzne

Bractwo Szkaplerzne spotyka się w każdą trzecią środę miesiąca na Mszy świętej wieczornej, w czasie której można przyjąć Szkaplerz.

Dziecięcy i Młodzieżowy Klub Kuźnia

W dziecięco-młodzieżowym klubie „KUŹNIA” prowadzimy bezpłatnie zajęcia dla dzieci i młodzieży zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi. Naszą misją jest kształtowanie postaw i zachowań prospołecznych i prozdrowotnych, rozwijanie młodzieńczej wrażliwości i ciekawości, pasji oraz talentów, które niewątpliwie drzemią w każdym dziecku. Zajęcia obywają się w miłej atmosferze, pełnej wzajemnej życzliwości, zrozumienia i akceptacji zgodnie z naszą dewizą: „UCZYĆ, BAWIĆ I SPRAWIAĆ PRZYJEMNOŚĆ”. Jesteśmy otwarte na Państwa sugestie i propozycje dotyczące prowadzonych przez nas zajęć.

Zapraszają Barbara G. i Monika B.   Spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 16:00-18.00 w świetlicy przy ul. Rolniczej 9.

Parafialny Chór "Misericordia" 

Dyrygent: Barbara J. 


Ecce Homo

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 17:00 (nabożeństwo i adoracja).

Margaretki

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 17:00 (nabożeństwo i adoracja). Grupa modli się za księży.

WsPÓLNOTA PRZYMIERZE MIŁOSIERDZIA

Spotkania w każdy poniedziałek po Mszy św.  g. 19.15  Grupa rozważa Liturgię Słowa z danego dnia.

Żywy Różaniec

Spotkania Żywego Różańca odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 17:00 oraz po Mszy św. wieczornej zmiana tajemnic różańcowych.

Grupa Misyjna Bakhita

Grupą Misyjną opiekują się Siostry Klawerianki. Spotkania odbywają się w pierwsze i drugie wtorki miesiąca o godzinie 16:30 w parafialnej świetlicy. Grupa jest otwarta na nowych członków - serdecznie zaprasza wszystkich chętnych.

Święta Józefina Bakhita - kto to taki?

Urodziła się w roku 1868 w Olgossie, niedaleko góry Agilere, w prowincji Darfur, w Sudanie. Jako kilkuletnia dziewczynka została porwana przez arabskich handlarzy niewolników. To dramatyczne w życiu dziewczynki wydarzenie spowodowało, że zapomniała własnego imienia. Nazwano ją Bakhita, co znaczy mająca szczęście, szczęściara. Wielokrotnie sprzedawana doświadczyła licznych cierpień, m.in. na jej skórze wykonywano nożem tatuaże, a rany zasypywano solą. Jako piętnastolatka została zakupiona przez włoskiego konsula, Callisto Legnaniego, który po kilkudziesięciu miesiącach zabrał ją ze sobą do Włoch. Tam została opiekunką w rodzinie Mariny Turiny Michieli. Ona to widząc dobroć i spokój w Bakhicie oddała ją "do przyuczenia" siostrom kanosjankom (Zgromadzenie Sióstr Córek Miłości Służebnic Ubogich św. Magdaleny z Canossy). Tam otrzymała zgodę na poznanie wiary katolickiej, z którą spotkała się już wcześniej. 9 stycznia 1890 roku przyjęła chrzest, bierzmowanie i pierwszą komunię. Otrzymała imię Józefina. Kilka lat później wstąpiła do zakonu. Zgodnie z prawem włoskim nie była już niewolnicą, dlatego też nie wyjechała do Afryki. Przez ponad 50 lat życia zakonnego była wierną, pełną miłości, ciepła i troski służebnicą. Do jej obowiązków należały przede wszystkim zadania fizyczne. Była kucharką, szwaczką, praczką czy furtianką. Ta ostatnia funkcja sprawiła, że o jej cieple przekonali się także świeccy spoza murów klasztornych. Wielokrotnie wystawiana na próbę, wyszydzana z powodu swojego pochodzenia okazała się pełną wiary chrześcijanką. Do końca życia pracowała i modliła się w domu zakonnym w Schio. Zmarła na skutek choroby w 1947 roku. Pochowana została trzy dni po swojej śmierci, 11 lutego 1947 roku.

Została kanonizowana 1 października 2000 Rzym przez Jana Pawła II. Jej wspomnienie w kalendarzu liturgicznym przypada 8 lutego. Jest patronką chrześcijan w Sudanie, zgromadzeń kanosjanek i kanosjanów, dzieł miłosierdzia.

Żywy Różaniec - o co chodzi?

Początki Żywego Różańca sięgają roku 1826 i zawdzięczamy je Paulinie Jaricot, która pragnęła uczynić różaniec modlitwą wszystkich i otoczyć nią cały świat. Jedna róża Żywego Różańca gromadzi osoby, z których każda zobowiązuje się do odmawiania dziesiątka różańca dziennie i do rozważania otrzymanej w drodze losowania tajemnicy. W ten sposób jedna róża to wspólnota osób, która codziennie odmawia cały różaniec wszystkie tajemnice. Każda róża różańcowa może być misyjna. Wystarczy tylko do swoich intencji dołączyć papieską intencję misyjną, jak również objąć modlitwą misjonarzy i całe dzieło misyjne. W 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II osobiście podpisał błogosławieństwo dla członków Róż Żywego Różańca w Polsce, którzy modlitwą i ofiarą duchową oraz materialną wspierają jego wysiłki misyjne. Po ogłoszeniu przez Jana Pawła II tajemnic światła Żywy Różaniec Misyjny gromadzi 20 członków. W skład dwudziestki wchodzą różni ludzie, jak to określiła Paulina dobrzy, przeciętni oraz inni, którzy mają jedynie dobrą wolę. Tych ludzi łączy jednak coś więcej niż zgodność charakterów i wzajemna sympatia – jednoczą ich pragnienia i intencje. W ten sposób Żywy Różaniec osiąga wspaniałą wartość – wszyscy modlą się o czyjeś nawrócenie, o łaskę bardzo komuś potrzebną, a przede wszystkim w intencjach misji. Tak więc Różaniec jednoczy serca. I stopniowo członkowie stają się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludami świata.

Trzeci Zakon św. Franciszka

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ) jest otwarty na wszystkich wiernych, którzy:

Święty Franciszek przykładem swego życia Ewangelicznego porwał serca wielu mężczyzn i kobiet. Jeśli chcesz pójść za Nim – Franciszkański Zakon Świeckich czeka na Ciebie.

Kandydat do FZŚ musi spełniać następujące warunki:

Do FZŚ mogą wstąpić osoby żyjące w sakramentalnych związkach małżeńskich, osoby samotne, wdowy, wdowcy, osoby duchowne.

Wstąpienie do FZŚ nie wymaga opuszczenia własnego domu, czy też rezygnacji z małżeństwa.

Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:

ZASADY ŻYCIA FRANCISZKANÓW ŚWIECKICH

Regułą życia franciszkanów świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

Natchnieni przez św. Franciszka i z Nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

Uczyń mnie Panie narzędziem Twego pokoju.

Gdzie panuje nienawiść, daj mi wlewać miłość,

gdzie krzywda – przebaczenie,

gdzie nęka zwątpienie, pozwól wnosić wiarę,

gdzie rozpacz – nadzieję!

Wspólnota FZŚ przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy zaprasza na spotkanie braterskie ,najczęściej jest to  sobota g. 9.00  zaczyna się mszą świętą. 

Błogosławieństwo św. Franciszka

Niech Pan Ci błogosławi i niech Cię strzeże. Niech Ci ukaże oblicze swoje zmiłuje się nad Tobą  Niech zwróci oblicze swoje ku Tobie i niech  Cię obdarzy pokojem.